บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด
บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด

PRODUCT

กระดาษ EKG

กระดาษ EKG

กระดาษ NST

กระดาษ NST

กระดาษ อัลตร้าซาวน์ sony

กระดาษ อัลตร้าซาวน์ sony

กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดันกระดาษตรวจ ตา หู คอ จมูก

กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดันกระดาษตรวจ ตา หู คอ จมูก

เจลอัลตร้าซาวด์

เจลอัลตร้าซาวด์

ที่หุ้มปรอทวัดไข้

ที่หุ้มปรอทวัดไข้

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP 1300

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP 1300

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP9020

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP9020

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP 1100

จำหน่ายเครื่องวัดความดัน Omron HBP 1100