บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด
บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด

กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน กระดาษตรวจ ตา หู คอ จมูก

 

 

 

กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดัน กระดาษตรวจ ตา หู คอ จมูก
กระดาษขนาด 57mm. X 25m.
กระดาษขนาด 60mm. X 25m.
กระดาษขนาด 80mm. X 25m.
กระดาษขนาด 110mm. X 25m.