บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด
บริษัท แอมเบส พลัส จำกัด

ที่หุ้มปรอทวัดไข้

ที่หุ้มปรอทวัดไข้ (1 กล่องมี 1,000 ชิ้น)
ที่หุ้มปรอทวัดไข้ (1 กล่องมี 1,000 ชิ้น)